Ochrana osobných údajov

Aktualizované 02.12.2022


Pre našu spoločnosť Avien s.r.o. sú osobné údaje používateľov webových stránok, klientov a partnerov veľmi dôležité. Zásady ochrany osobných údajov Vám majú pomôcť pochopiť, aké údaje zbierame, prečo ich zbierame, čo s nimi robíme a ako ich uskladňujeme. Tieto Zásady ochrany osobných údajov si pozorne prečítajte.

Všetky získané osobné údaje sú spracovávané v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.

Objasnenie

Odteraz sa v týchto Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosť „Avien s.r.o.“ označujú ako „My“ a dotknuté osoby sa budú označovať „Vy“.

DVAIA.com je internetovou službou, ktorá spája ľudí, ktorí túžia po dlhodobom vzťahu. Aby sme mohli naše služby úspešne vykonávať, zbierame a používame osobné údaje.

Majte na pamäti, že Zásady ochrany osobných údajov sa týkajú všetkých našich služieb, vrátane webových stránok (spolu označované ako „Služby”). Pri využívaní našich služieb môžete nájsť odkazy na ďalšie webové stránky, aplikácie a služby alebo nástroje, ktoré Vám umožnia zdieľať informácie s ostatnými webmi, aplikáciami a službami. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov týchto iných webových stránok, aplikácií a služieb a odporúčame, aby ste si skontrolovali zásady ochrany osobných údajov každej z týchto webových stránok, aplikácií a služieb predtým, ako s nimi budete zdieľať akékoľvek osobné údaje.

Ak nesúhlasíte s ustanoveniami našich Zásad ochrany osobných údajov, nepoužívajte naše služby.

1. Vaše osobné informácie

Všetky osobné informácie, ktoré zbierame, sa týkajú poskytovania a zlepšovania našich služieb a ich funkcie spadajú do troch hlavných kategórií:

 • Informácie, ktoré nám poskytujete
 • Informácie, ktoré zbierame automaticky
 • Informácie, ktoré získavame od tretích strán

V mnohých prípadoch sú osobné informácie použité ako pseudonym alebo sú anonymné.

Ktoré osobné informácie zhromažďujeme:

1.1 Bez registrácie

Keď navštívite našu stránku, štandardne ukladáme nasledovné údaje:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) počítača, s ktorým sa pripájate
 • Webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili (odkaz)
 • Stránky, ktoré z našej web stránky navštívite
 • Dátum a čas návštevy
 • Typ nastavenia prehliadača
 • Operačný systém

Tieto údaje používame na štatistické účely bez odkazu na jednotlivcov.

1.2 S registráciou (pri vyplnení dotazníka)

Používame len osobné údaje, ktoré nám aktívne poskytnete (napr. kontaktné údaje na registráciu, informácie o Vás alebo fotografie). Osobné informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre poskytnutie zmluvy, sú vždy označené samostatne, ako sa to vyžaduje (napr. emailová adresa), takže viete, aké informácie je potrebné zadať pre využívanie služby.

Poskytujeme bezplatné a platené služby.

1.3 Bezplatné služby

Pri registrácii (vyplnení dotazníka) budete vyzvaní, aby ste nám poskytli nasledovné informácie, bez ktorých nie je možné registráciu dokončiť.

 • Pohlavie
 • Pohlavie partnera, ktorého hľadáte
 • Emailová adresa
 • Výška
 • Stav
 • Vzdelanie
 • Práca
 • Mesto
 • Rok narodenia

Počas testu osobnosti budete vyzvaní, aby ste odpovedali na osobné otázky (napr. preferencie partnera, osobnostné charakteristiky a požadované vlastnosti partnera). Informácie, ako je etnický pôvod. alebo náboženstvo (nepovinné) sú považované za citlivé osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje zvýšená právna ochrana a chránime ich vyššími technologickými prostriedkami. Zbierame tieto údaje a ostatné informácie od Vás (napr. záujmy a preferencie), pretože sú základom v našej službe hľadania partnerov. Tieto informácie nie sú nikde zverejnené a žiadny z užívateľov nemá k nim prístup.

1.4 Platené služby

Ak si zakúpite platenú službu, pri platbe o Vás zhromažďujeme nasledovné osobné informácie:

 • Meno a priezvisko
 • Podrobnosti o banke alebo informácie o kreditnej karte, ktoré zhromažďujeme od nami overených poskytovateľov služieb tretích strán
 • Domová adresa
 • Pohlavie
 • Pohlavie partnera, ktorého hľadáte
 • Emailová adresa
 • Výška
 • Stav
 • Vzdelanie
 • Práca
 • Príjem
 • Adresa
 • Dátum narodenia

Počas testu osobnosti budete vyzvaní, aby ste odpovedali na osobné otázky (napr. preferencie partnera, osobnostné charakteristiky a požadované vlastnosti partnera). Informácie, ako je etnický pôvod alebo náboženstvo sú považované za citlivé osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje zvýšená právna ochrana a chránime ich vyššími technologickými prostriedkami. Zbierame tieto údaje a ostatné informácie od Vás (napr. záujmy a preferencie), pretože sú základom v našej službe hľadania partnerov. Tieto informácie nie sú nikde zverejnené a žiadny z užívateľov nemá k nim prístup.

1.5 Cookies

Používame „cookies“, aby boli vaše interakcie s platformami jednotlivo identifikovateľné a optimalizované. Cookie je textový súbor, ktorý je buď dočasne uložený v pamäti počítača („cookies relácie“) alebo uložený na pevný disk („permanentné cookies“). Cookies môžu obsahovať informácie o vašich predchádzajúcich požiadavkách na príslušný server alebo informácie o tom, aké ponuky ste dostali. Cookies sa nepoužívajú na spúšťanie programov ani nespôsobujú vírusy vo vašom počítači. Hlavným účelom cookies je poskytovať ponuku na mieru tak, aby používanie služby bolo čo najpohodlnejšie.

Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby prijímal súbory cookies. Vy si môžete nastaviť prehliadač tak, že odmietne alebo požiada o potvrdenie prijatia cookies.

Používame cookies relácie, cookies partnerov, pridružené cookies a trvalé cookies.

 • Cookies relácie: používa väčšinou „cookies relácie“, ktoré nie sú uložené na pevnom disku a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Cookies sa používajú na overenie prihlásenia a vyváženie zaťaženia systému.
 • Partnerské a pridružené Cookies: používame tieto cookies, ak máte prístup našim službám cez externý reklamný priestor. Tieto súbory cookie slúžia na vybavovanie účtov s partnermi a neobsahujú vaše osobné informácie.
 • Permanentné cookies: využívame „permanentné cookies“ na uloženie vašich osobných nastavení. Umožňuje to prispôsobiť a zlepšiť naše služby, pretože pri ďalšej návšteve viete nájsť svoje osobné nastavenie.

1.6 Zákonnosť spracovania a súhlas

Používame len vaše osobné údaje, na ktoré máme zákonný nárok (inými slovami právo). Zákonný nárok, najmä v súlade s čl. 6, 9 GDPR (Všeobecné ustanovenie o ochrane údajov) zahŕňa

 • súhlas (kedy dávate súhlas napríklad s ohľadom na odber noviniek),
 • zmluvu (kedy je spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, napríklad Podmienky použitia a/alebo platené služby),
 • dodržiavanie právnej povinnosti (napr. retenčné povinnosti a kontroly prania špinavých peňazí, ktoré si vyžadujú skladovať alebo inak spracovávať údaje)
 • ochrana vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov iných fyzických osôb (napríklad ak obdržíme náznaky možného ohrozenia používateľa), a
 • „oprávnené záujmy ktoré sledujeme my, alebo tretia strana, okrem prípadov, keď takéto záujmy prevýšia záujmy základných práv a slobôd našich používateľov, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov”; medzi oprávnené záujmy patrí
 • zaistenie bezpečnosti a prevádzkyschopnosti našich IT systémov
 • zlepšovanie a prispôsobenia našich služieb, vrátane analýzy správania
 • s využívaním služieb tretích strán na analytické a marketingové účely, ako je uvedené nižšie
 • s použitím osobných údajov na skúmanie, tvrdenie, výkon a obranu právnych nárokov.

Ak budeme používať osobné údaje na účely, ktoré si podľa právnych predpisov vyžadujú váš súhlas, budeme vždy žiadať o váš výslovný súhlas a váš súhlas zaznamenáme.

Svoj súhlas môžete udeliť a odvolať kedykoľvek a/alebo pri budúcom využívaní vašich osobných údajov.

Na základe oprávneného záujmu môžete vždy namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov.

Ak chcete vzniesť námietku alebo odvolať súhlas, postačí, ak nám zašlete správu. Môžete tak urobiť zaslaním emailu na hello@dvaia.com

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa právnych podkladov, na základe ktorých budeme zhromažďovať a používať vaše osobné údaje, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov, ako je uvedené nižšie.

1.7 Deti

Nami ponúkané služby nie sú určené pre deti do 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné identifikačné údaje o osobách mladších ako 18 rokov. Ak zistíme, že sme získali informácie od užívateľov mladších ako 18 rokov, prijmeme okamžité opatrenia s cieľom odstrániť ich údaje.

2. Nástroje používané na spracovanie údajov:

2.1 Použitie analytických program a remarketing

DVAIA.com analýzy online správania členov. Aby sme zlepšili naše služby, vytvárame anonymné profily používateľov. Na to používame okrem iného Google Analytics (s funkciou Universal Analytics), služby analýzy webu poskytované Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), ale s rozšírením „anonymizeIp“. Spracovávajú sa iba skrátené IP adresy, bez priamej referencie na jednotlivcov.

Informácie vygenerované súbormi cookies o vašom používaní webových stránok – vrátane vašej IP adresy budú prenášané na server Google v USA a budú tam uložené. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania internetových stránok, na vytváranie správ o činnosti internetových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytne ich ostatným webovým stránkam a súvisiacim internetovým službám. Správy vytvorené spoločnosťou Google obsahujú demografické údaje a údaje o záujmoch, ktoré sa zakladajú na vašej interakcii s reklamou, alebo vašimi návštevami na reklamných stránkach. Spoločnosť Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies tak, že to zvolíte v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači. Podotýkame však, že v takomto prípade Vám nemusí byť umožnené používanie všetkých funkcií týchto webových stránok. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním vašich údajov spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a pre vyššie uvedené účely.

Môžete namietať proti zhromažďovaniu a analýze používania služby Google Analytics. Na vypnutie Google Universal Analytics použite príslušný zásuvný modul. Takisto môžete použiť nastavenie cookies v Zásadách používania osobných údajov spoločnosti Google, aby ste spoločnosti Google zabránili používanie cookies na reklamné účely: https://adssettings.google.com/

Pre viac informácií o podmienkach používania a Zásadách ochrany osobných údajov kliknite na: www.google.com/analytics/terms/gb.html

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

2.2 Používanie Google DoubleClick

DVAIA.com používa technológiu remarketingu Google (Google DoubleClick). Prostredníctvom tejto technológie môžu používatelia, ktorí už navštívili web DVAIA a preukázali záujem o službu, byť terčom reklamy na stránkach vlastnených partnerskou sieťou spoločnosti Google. Tieto reklamy sú odlišné od tých, ktoré sa zameriavajú na používateľov, ktorí nejavia záujem o služby DVAIA. Prekrytie reklamy sa vykonáva pomocou cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači používateľa. S pomocou textových súborov, je možné analyzovať správanie používateľov pri návšteve stránky a potom ho použiť na cielené odporúčania produktov a reklamy na základe záujmov.

Ak nechcete dostávať záujmovo orientované reklamy, môžete spoločnosti Google zakázať používanie cookies na tieto účely nastavením deaktivácie na adrese:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/ alebo si môžete nainštalovať plugin, ktorý je k dispozícii tu.

Alternatívou k plug-inu prehliadača alebo v rámci prehliadača na mobile môžete zapnúť „Prispôsobenú reklamu“ v Google Advertising Settings

2.3 Plugin Facebooku

Používame sociálne pluginy („pluginy“) poskytované sociálnou sieťou facebook.com, prevádzkovanú Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tieto pluginy majú logo Facebook. Ak používate sociálne pluginy na stránke DVAIA.com, váš prehliadač Vám umožní priame pripojenie pomocou serverov spoločnosti Facebook. Facebook potom prenáša obsah pluginu do vášho prehliadača a integruje ho do webovej stránky.

Takto Facebook získa informáciu, že ste vstúpili na príslušnú stránku DVAIA.com. Ak ste prihlásený do Facebooku, Facebook môže návštevu stránky DVAIA.com priradiť k vášmu Facebook účtu. Ak používate pluginy Facebook (napr. stlačením tlačidla „Páči sa mi“), príslušné informácie sú prenášané z vášho prehliadača na Facebook a tam sú uložené. Pre účely a rozsah zhromažďovania osobných informácií a ich ďalšieho spracovania a používania zo strany spoločnosti Facebooku, a v súvislosti s vašimi právami v tejto oblasti a možnosťami nastavenia ochrany vášho súkromia, si pozrite zásady ochrany osobných údajov na Facebooku.

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook takto zhromažďovala vaše osobné informácie, odporúčame Vám, aby ste sa pred návštevou stránky DVAIA.com odhlásili z Facebooku.

2.4 Používanie sociálnych pluginov Twitter

Používame sociálne pluginy („pluginy“) zo sociálnej siete twitter.com, prevádzkovanej Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Pluginy majú logo Twitter. Keď si zvolíte webovú stránku DVAIA.com, ktorá obsahuje sociálny plugin, váš prehliadač si vytvorí priame spojenie so servermi Twitter. Twitter potom prenáša obsah pluginu do vášho prehliadača a integruje ho do webovej stránky. Takto Facebook získa informáciu, že ste vstúpili na príslušnú stránku DVAIA.com. Ak ste zároveň pripojení na Twitter, môže Twitter priradiť vašu návštevu k účtu Twitter. Ak používate pluginy Twitter na interakciu (napríklad tweetujete nejaký príspevok), príslušné informácie sa prenášajú z vášho prehliadača priamo na Twitter a tu sa ukladajú. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a využívanie údajov zo strany spoločnosti Twitter, rovnako ako vaše práva v tomto smere a nastavenie možností pre ochranu vášho súkromia možno nájsť v zásadách ochrany súkromia Twitter na https://twitter.com/privacy.

Ak nechcete, aby spoločnosť Twitter zhromažďovala vaše údaje, odporúčame Vám sa z Twittera odhlásiť predtým, ako navštívite stránku DVAIA.com.

3. Trvanie skladovania a uschovávania

Budeme uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné pre splnenie našich zmluvných a zákonných povinností alebo tak dlho, ako nám zákon poskytne ďalší úložný priestor pre iné účely, napríklad na obranu právnych nárokov.

Pri Vašej požiadavke o zrušení Vášho profilu odstránime všetky informácie, ktoré o Vás máme. Ak úplné vymazanie vašich údajov nie je možné, alebo nie je nutné z právnych dôvodov, budú príslušné údaje zablokované pre ďalšie spracovanie.

4. Nástroje používané na ochranu vašich údajov

Na ochranu proti neoprávnenému použitiu, oznámeniu alebo prístupu k osobným údajom, ktoré zhromažďujeme, používame technologické, organizačné a fyzické ochranné opatrenia. Všetky informácie, ktoré odošlete pri registrácii alebo prihlásení sa na naše stránky (napr. kontaktné údaje, profilové informácie, informácie o platbe pri objednaní plateného členstva) sú kódované. Toto šifrovanie chráni dôvernosť výmeny osobných informácií medzi vami a našim webovým serverom, a pomáha predchádzať zneužitiu osobných informácií, napríklad prostredníctvom odpočúvania. Používame šifrovacie technológie SSL (Secure Socket Layer). Ide o akceptovanú a široko používanú technológiu. Vzhľadom k zhromažďovaniu osobných informácií boli prijaté technické opatrenia na ukladanie takýchto osobných údajov v zabezpečenom prostredí. Prístup k informáciám je obmedzený, má ho na niekoľko vybraných zamestnancov a poskytovateľov služieb a je poskytnutý iba na plnenie účelov uvedených v týchto zásadách, kontrolách kvality, preskúmania sťažností a marenia podvodov. Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, sú uložené v EÚ.

Niektoré alebo všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu byť uložené na serveroch umiestnených mimo jurisdikcie bydliska, kde sa zákony na ochrana údajov môžu líšiť od krajiny, v ktorej žijete. Výsledkom je, že tieto informácie môžu podliehať žiadostí o prístup od vlády, súdov či uplatnení práva v týchto jurisdikciách v súlade s právnymi predpismi. V súlade s platnými právnymi predpismi v týchto iných jurisdikciách sa vynasnažíme zabezpečiť, aby príslušné ochranné opatrenia na spracovanie údajov v tejto krajine boli opodstatnené na zachovanie ochranných opatrení týkajúcich sa osobných údajov, ktoré sú rovnocenné s tými, ktoré platia v EÚ.

5. Práva používateľa

Podľa GDPR máte nasledujúce práva vo vzťahu k informáciám, ktoré si v písomnej podobe môžete uplatniť kedykoľvek.

 • Právo na informáciu
  Právo byť informovaný zahŕňa povinnosť spracovateľa, aby poskytoval „spravodlivé informácie o spracovaní“, väčšinou prostredníctvom oznámenia o ochrane osobných údajov. Zdôrazňuje to potrebu transparentnosti nad tým, ako budeme používať osobné údaje našich zákazníkov.

 • Právo na prístup
  Právo na prístup dáva dotknutej osobe právo požadovať od spracovateľa informácie týkajúce sa jeho/jej osobných údajov. Dotknutá osoba môže požiadať o:

  1. získanie informácií, či jeho/jej osobné údaje spracúvajú,
  2. v prípade, ak áno, dotknutá osoba môže vyžadovať prístup k údajom a získať kópiu, a
  3. získanie dodatočných informácií o spracovaní.
 • Právo na opravu
  Dotknuté osoby majú právo požadovať od spracovateľa odstránenie nepresností v ich osobných údajoch. V prípade, že údaje, ktoré spracovateľ vlastní, nie sú aktuálne alebo sú neúplné, dotknutá osoba môže vyžadovať doplnenie svojich údajov.

 • Právo na vymazanie/Právo byť zabudnutý
  Právo na vymazanie umožňuje dotknutej osobe požadovať od spracovateľa odstránenie alebo vymazanie svojich osobných údajov z jeho systému tak, aby tieto údaje nemohli nájsť tretie strany.

 • Právo na obmedzenie spracúvania
  Právo na obmedzenie spracúvania umožňuje dotknutej osobe požadovať od spracovateľa, aby zastavil spracovanie jej osobných údajov, avšak spracovateľ bude môcť naďalej ukladať takéto údaje.

 • Právo na prenosnosť údajov
  Právo na prenosnosť údajov dáva dotknutej osobe právo požadovať od spracovateľa, aby poskytol informáci**e v štruktúrovanej, bežne používanej a strojom čitateľnej forme tak, aby ich bolo možné poskytnúť inému spracovateľovi údajov bez prekážok.

 • Právo na námietku
  Právo na námietku umožňuje dotknutej osobe, aby spracovateľ nemohol ďalej spracovávať jej osobné údaje, ak neexistujú žiadne zákonné dôvody na spracovanie údajov.

 • Právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
  Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu ľahko vykonáme my. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred odvolaním.

 • Právo podať sťažnosť na dozorný orgán
  Ak nebudeme reagovať na vašu žiadosť do jedného mesiaca, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán a domáhať sa súdnej nápravy.

6. Ďalšie informácie

Pre viac informácií nás kedykoľvek kontaktujte cez kontaktný formulár, alebo emailom hello@dvaia.com